سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
درب کنسرو بازکن برقی
بر دانشجوست که نفسش را به جستجوی دانش عادت دهد و از فرا گرفتن آن ملول نگردد و آنچه را فرا گرفته [امام علی علیه السلام]