سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
دلها زنگاری چون زنگار مس دارند، پس آنها را با استغفار جلا دهید [امام صادق علیه السلام]