سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
هرگاه خداوند، بـنده ای را دوست بدارد، امانتداری را محبوبش می گرداند. [امام علی علیه السلام]